tunghantering

Avloppsunderhåll

Det är minst lika viktigt att underhålla avloppet i en fastighet eller ett hus som det är att underhålla andra viktiga delar av huset, från taket till väggarna. Genom att underhålla avloppet och arbeta förebyggande med både spolning av ledningar och slamsug, kan du undvika stopp orsakade av avlagringar i avloppsledningarna. Vi har lång erfarenhet av rörspolning och kan både inspektera och spola ditt avlopp för att det alltid ska vara i bästa tänkbara skick.

Underhåll av avlopp för att förebygga problem

Vid spolning av avlopp kan vi använda oss av spolrobotar i olika dimensioner för att på bästa sätt kunna anpassa jobbet efter just dina ledningar. Vi arbetar med spolrobotar med vattentryck på mellan 50 och 2500 bar. Vi kan också anpassa vattenflödet upp till 550 liter per minut, beroende på behovet.

Snabbt och effektivt avloppsunderhåll av kompetent personal

Sanero hjälper dig med alla delar av avloppsunderhållet, från inspektion och bedömning till spolning, rengöring och slamsugning. Vid behov kan vi dessutom ta hand om förorenade vätskor med hjälp av våra ADR-bilar. Alla arbeten utförs naturligtvis av personal med rätt utbildning och rätt kompetens för jobbet. Om akuta behov skulle uppstå trots regelbundet underhåll så kan du alltid nå oss, alla tider på dygnet, alla dagar på året. På så sätt kan du alltid lita på att ditt avloppssystem är i goda händer och att du alltid har någon att vända dig till när akuta situationer uppstår. Vi skräddarsyr självklart underhållet efter dina förutsättningar, kontakta oss så berättar vi mer.