tunghantering

Cisternrengöring

Rengöring av cisterner och olika typer av tankar är ofta ett krav inför revisioner och något som därmed måste utföras regelbundet. Ofta utförs detta åtminstone en gång per år, beroende på vilken typ av cistern det gäller. Det är alltid viktigt att rengöra och underhålla cisternen på ett noggrant och grundligt sätt utan att verksamheten och produktionen påverkas allt för mycket. Då kan vi på Sanero hjälpa dig med cisternrengöring som är både skonsam och effektiv.

Välj Sanero för cisternrengöring

Det finns flera anledningar till att en professionellt utförd cisternrengöring är viktig för industriföretag. Genom att cisternen är ren hålls kvaliteten i tillverkningen på högsta möjliga nivå samtidigt som onödiga driftstopp undviks till följd av till exempel smuts och stopp i ledningar och pumpar.

Hur vi jobbar

Vi utför cisternrengöringar med hjälp av spolrobotar, en effektiv och snabb metod som garanterar så korta avbrott i produktionen som möjligt, något som sparar både tid och pengar. Vi har spolrobotar i många olika dimensioner och med olika tryck och nivå av vattenflöden, så att vi alltid ska kunna ha en lämplig metod för just din cistern. Vi har lång erfarenhet av rengöring av cisterner och tankar och erbjuder alltid tjänster av högsta kvalitet.

Kontakta oss

Kontakta Sanero för att få veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet med cisternrengöring som minimerar avbrottstider och som minskar risken för föroreningar i dina tankar och cisterner. Vår personal har erfarenheten som krävs för att rengöringen av dina cisterner ska vara både snabb och effektiv.