Bilar och utrustning för vakuumblåsning

Vakuumblåsning

Sanero är specialiserade inom saneringsarbeten för tunga industrier inom byggnation och demolering. Bland våra expertområden hittar du bland annat materialinblåsning med avancerad och kraftfull vakuumteknik. På arbetsplatser där trånga utrymmen gör arbetet svårt kan Sanero bistå med blåsning av till exempel lecakulor, singel eller spannmål. Vanliga arbeten är inblåsning av singel eller grus i kryp- och torpargrunder. Vi fyller även kabel- eller rörgravar, liksom innergårdar och tak.

Anpassade lösningar

Med god anpassningsförmåga och moderna metoder kan vi ta fram en specifik lösning som lämpar sig bäst i just ditt fall. Vi arbetar alltid i nära dialog med våra kunder för att erbjuda en helhetslösning, där både vakuumblåsning och eventuell sugning ingår. Vi hanterar materialet på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Säker och effektiv inblåsning

Saneros arbete kännetecknas av hög effektivitet och minimal miljöpåverkan. Vi är snabbt på plats där du behöver materialinblåsning eller sugning med hög kapacitet. Våra tjänster riktar främst mot stora industrier där vi bistår med betydligt säkrare arbetsmiljö, men med vår breda kompetens hanterar vi även saneringsarbeten inom andra sektorer. När det kommer till vakuumblåsning har vi stor erfarenhet och använder oss av säkra och effektiva metoder.

Sanero – ett flexibelt saneringsföretag

Sanero har tillstånd för att hantera farligt avfall och sköter även ADR-transporter, både till återvinning och destruktion. Med ett mobilt reningsverk kan Sanero rena industrivatten där det behövs, vilket innebär mindre miljöpåverkan liksom kortare ledtid. Med flexibla drifttekniker och arbetsledare anpassar vi våra tjänster efter förutsättningarna och erbjuder våra kunder högsta kvalitet med fokus på både säkerhet och miljö.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45