CIP rengöring av värmeväxlare

CIP ’Clean in place’ och VVX service

CIP står för ”Clean in place” och är en av de tjänster som Sanero erbjuder för rengöring av din värmeväxlare. Med denna tjänst behöver du aldrig demontera värmeväxlaren för att rengöra, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Med en kontinuerlig CIP-rengöring och VVX-service kan du glädjas åt en värmeväxlare som håller länge och där kalkavlagringar, rost och andra typer av beläggningar hålls på ett säkert avstånd från värmeväxlaren. Förutom att värmeväxlaren håller längre förbättras även prestandan och dess överföringskapacitet.

VVX-service med CIP-rengöring

CIP-rengöring är en del av vår VVX-service, det vill säga värmeväxlarservice, som rengör värmeväxlarens ytor invändigt i slutna system. Det innefattar både rör, kärl och filter. En rengörande vätska cirkulerar i värmeväxlaren och ingen del behöver således monteras. Sanero anpassar varje rengöring efter förutsättningarna och vi tar fram bästa möjliga metod för just din värmeväxlare. Vi prioriterar miljövänliga och effektiva lösningar.

Optimering av din värmeväxlare

Med Saneros underhåll av din värmeväxlare kan lita på att arbetet utförs på ett korrekt sätt för att optimera din anläggning. Våra drifttekniker och arbetsledare är snabbt på plats för att på bästa möjliga sätt utföra diverse saneringsåtgärder i din verksamhet.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45