Rörinspektion med kamera

Kamerainspektion

Redan under bygget kan det vara bra att inspektera ledningar och rör för att ta reda på om dessa håller måttet. Man kan också behöva inspektera sina avloppsledningar inför en ombyggnad eller renovering för att ta reda på om något behöver åtgärdas. Tv-inspektion kan också vara mycket användbart vid underhållsarbete eller reparationer, då man med hjälp av kameror snabbt kan se rörens status och var ett eventuellt fel finns. Detta sparar både tid och pengar, och både underhåll och felavhjälpning kan komma igång snabbt.

Inspektionssystem med kamera

Vi kan hjälpa till med kamerainspektioner av de flesta typer av avloppsledningar i alla slags fastigheter. Vi använder oss av avancerad kamerautrustning där bland annat färgkamera ingår och resultaten kan sedan gås igenom både skriftligt och digitalt. All personal som arbetar med kamerainspektioner av avloppsledningar är utbildad och ackrediterad för denna typ av arbete.

Kamerainspektion av avlopp

När problem uppstår med avloppen i en fastighet är det av största vikt att problemen löses på ett tidigt stadium. För att snabbt kunna avgöra vilken typ av fel som har uppstått och, framför allt, var i ledningssystemet felet ligger, är kamerainspektion ett oumbärligt verktyg. Snabbt och effektivt kan vi då avgöra hur stort problemet är, hur detta kan lösas och var i systemet felet finns. På så sätt sparar du tid och behöver bara göra de rätta insatserna där det faktiskt behövs. Sanero hjälper dig både med inspektion med hjälp av kamera, förslag på åtgärder samt hjälp med till exempel avloppsspolning, slamsug och annat för att lösa dina avloppsproblem.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45