Sanering av oljeutsläpp

Olja– och fettavskiljare

Det är framför allt till verksamheter inom livsmedelsindustrin som vårt underhåll av olje- och fettavskiljare riktar sig till. För att bibehålla en hög funktion krävs ett gediget underhållsarbete och Sanero ser till att minimera riskerna för stopp i avloppet såväl som utsläpp av farliga ämnen. Fettavskiljaren samlar upp det fett som annars följer med vattnet vid tvättning eller diskning, tillsammans med disk- eller tvättmedlet. Vi ser till att din fettavskiljare får en ökad livslängd och fungerar bättre genom att tömma den på alla flytande biprodukter, framför allt olja och fett.

Specialanpassade bilar för tömning

Sanero bistår med specialanpassade bilar med vakuumkompressorer som tar hand om allt flytande material. Dessa bilar kan – förutom att tömma olje- och fettavskiljare – även tömma slutna tankar, slamavskiljare, BDT-brunnar, gödselbassänger, reningsverk, spolrännor och dagvattenbrunnar. Vi arbjuder alltså komplett underhåll och tömning, med minimal miljöpåverkan och högsta effektivitet.

Bred kompetens och stor erfarenhet

Vi är snabbt på plats när nöden kallar och har erfarenhet och kompetens inom allt från sanering och hantering av avfall, till optimeringar av anläggningar inom den tyngre industrin. Våra drifttekniker och operatörer utför arbetet på ett effektivt och miljövänligt sätt och anpassar sig efter förutsättningarna vid varje enskilt arbete.

Liksom många kunder prioriterar och arbetar Sanero intensivt med frågor kring säkerheten. Genom ett nära samarbete och täta arbetsmöten diskuteras och utvecklas hela tiden säkerheten på arbetsplatserna.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45