plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlarservice

Det finns i princip tre olika varianter av plattvärmeväxlare, vilka är korsströms-, medströms- och motströmsvärmeväxlare. I första hand kan du hitta plattvärmeväxlare i enfamiljs- eller flerfamiljshus där det finns enskilda ventilationsanläggningar i varje bostad.

Fördelar med plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlaren har en enkel teknik där frånluften och tilluften passerar förbi varandra i ett lamellpaket utgjort av veckade aluminiumplåtar. Den varma luften som går ut värmer upp plåtarna och den kalla tilluften tar då upp värmen. Den här typen av växlare är lämplig för många olika ändamål för att den når upp till höga temperaturer och arbetstryck samt har en hög prestanda tack vare sin sofistikerade stansning av plåt. Plattvärmeväxlare har generellt haft en dålig verkningsgrad i många år, men under det senaste decenniet har de kunnat uppnå hela 96 % verkningsgrad under positiva förhållanden.

Effektiv rengöring av plattvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare brukar behöva öppnas vid rengöring. Detta ordnar vi på ett säkert vis, och vid service byter vi också ut packningar samt bygger ut plattväxlare i syfte att skapa en optimal värmeväxling.

Vi justerar metoderna vid rengöring

Både motströms- och korsströmsvärmeväxlare kan vara komplicerade att rengöra. Sanero är experter när det gäller all form av saneringsarbeten och vi utför därför även rengöring av plattvärmeväxlare med hjälp av moderna metoder och verktyg. Vi har alltid som mål att bidra med både miljövänliga samt hållbara lösningar där din arbetsmiljö är i fokus.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45