tubvärmeväxlare

Tubvärmeväxlarsservice

Det finns en mängd olika varianter av tubvärmeväxlare, och i en processanläggning är den en mycket viktig komponent. Denna typ av värmeväxlare nyttjas inom många olika verksamheter inom industri, exempelvis mejeri-, cellulosa-, pappers-, stål- och livsmedelsindustrin. Tubvärmeväxlare är en mycket användbar och effektiv typ av värmeväxlare som är tålig för både höga temperaturer och tryck, och den passar utmärkt för vätska/vätska-applikationer samt förångning och kondensering. Tubvärmeväxlare är driftsäkra och har en funktion du kan lita på.

Rengöring av tubvärmeväxlare

Vi anpassar tillvägagångssättet

Sanero erbjuder en mängd olika tjänster inom sanering, såväl som rengörings- och underhållsservice för olika varianter av värmeväxlare. Oavsett vilken typ av värmeväxlare du har erbjuder vi ett anpassat tillvägagångssätt när vi utför rengöringen.

När vi rengör tubvärmeväxlare använder vi oss av CIP-rengöring, som står för “Cleaning In Place”. Med andra ord rengör vi processutrustningen med hjälp av högtryckspumpar och andra tillhörande verktyg utan att behöva plocka isär utrustningen. På så vis blir arbetet genomfört både på ett effektivt och kvalitativt sätt. Vi har en lansmatare som innefattar två lansar, denna manövrerar vi på avstånd medan den rengör tubvärmeväxlaren via ett högtryck med en styrka på 3000 bar.

Produktiv och professionell värmeväxlarservice

På Sanero utför vi all form av fastighetsunderhåll och saneringsarbeten med expertis, och vår service av olika former av värmeväxlare genomförs också på ett både produktivt och professionellt sätt. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45