högtrycksspolning

Högtrycksspolning

På Sanero är vi experter inom högtrycksspolning vilket är ett både effektivt och miljövänligt sätt att rengöra ytor på. Vi hanterar tryck på upp till 2500 bar och kan hjälpa dig med allt från att skära i betong till att rengöra och avlägsna ingrodd smuts. Vi arbetar alltid med flexibilitet och tar fram en anpassad lösning för varje specifik förutsättning. Beroende på vilket munstycke man väljer  kan högtrycksspolningen anpassas för ändamålet för att fungera på ett så effektivt sätt som möjligt. En annan viktig faktor är vilken temperatur vattnet som spolas har.

Vid akut och förebyggande rengöring

När du behöver oss är vi snabbt på plats för ett bistå med vår kompetens. Våra tjänster riktar sig främst mot den tunga industrin, med fokus på bygg och demolering. Högtrycksspolning är ett av våra specialområden och vi rengör både akut och förebyggande. Vanligt förekommande spolningar sker på ledningar, kulvertar, pumpgropar, fasader och cisterner. Vi hanterar även vattenbilning i betong och liknande material för en skonsam avlägsning av rätt delar.

Vid sanering efter bränder

Högtrycksspolning är ett bra alternativ vid sanering efter bränder eftersom många av de rengöringsmedel som annars används är miljöfarliga. På Sanero prioriterar vi miljövänliga och effektiva lösningar för sanering och vårt fokus ligger alltid först och främst på att säkra arbetsmiljön för våra kunder. Vi tar ansvar för farligt avfall och transporterar det på ett säkert sätt till återvinning eller destruktion.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45