Saneros bilar och utrustning

Sandblästring

Sandblästring är en av de absolut mest effektiva metoderna för att få bort rost och andra beläggningar från stål. Metoden går ut på att blåsa luft som innehåller sand i extremt högt tryck mot en yta. Resultatet blir att ytan av det material som blästras rengörs från beläggningar som kommer från till exempel rost och sot. På Sanero är vi experter på sandbläster och förutom att rengöra stål använder vi oss av sandblästring när vi rengör andra ytor och material, som exempelvis putsfasader och betongytor.

Kompletta saneringar

Sanero hanterar allt du behöver inom sanering, underhåll och rengöring på din arbetsplats. Vi använder oss av moderna och miljövänliga metoder och strävar alltid mot att ta fram den bäst lämpade lösningen för varje enskilt saneringsarbete. Förutom sandblästring rengör vi med bland annat högtrycksspolning. Vi erbjuder kompletta tjänster och effektiva lösningar för sanering och tar dessutom hand om ditt avfall på att säkert sätt.

Med kunden i fokus

Vårt fokus ligger alltid på våra kunders säkerhet och vår vision är att göra arbetsmiljön bättre för så många som möjligt. Samtidigt tar vi ansvar för miljön genom att ständigt förbättra och effektivisera våra metoder med miljövänliga medel. När du behöver oss är vi snabbt på plats och vi sköter både underhåll, rengöring och sanering.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45