mekanisk rengöring av värmeväxlare

Mekanisk rengöring

Med Saneros mekaniska rengöring blir du av med eventuella gifter och smittämnen. Detta är en oerhört viktig del av saneringsarbete och rengöring i allmänhet. Våra tjänster riktar sig främst mot den tyngre industrin och när det kommer till mekanisk rengöring är det framför allt till livsmedelsindustrin vi vänder oss. Eftersom smittämnen kan ligga dolda under smutsen är det svårt att får bort dem med konventionella desinfektionsmedel. Genom att skrubba, skura och tvätta med högtrycksspolning kan vi rengöra både säkert och effektivt för att avlägsna smittämnen.

Komplett rengöring

Sanero använder sig av moderna verktyg och metoder för att erbjuder komplett rengöring och sanering. Vi anpassar varje lösning efter förutsättningarna och tar fram det mest effektiva sättet att utföra vårt arbete i varje enskilt fall. Med olika blästringar, spolrobotar och vakuumteknik ser vi till att göra arbetsmiljön renare och säkrare för dig som har stora anläggningar som kräver ett gediget underhåll. Förutom att anläggningarna blir renare och snyggare, håller de längre och bibehåller sin höga prestanda och kapacitet.

Sanero – ett flexibelt saneringsföretag

Vi är snabbt på plats där nöden kallar och våra drifttekniker och arbetsledare står redo för att ta fram en noga anpassad lösning för att åtgärda eventuella problem, eller helt enkelt utföra ett gediget underhållsarbete i dina anläggningar. Välkommen till Sanero – ett komplett saneringsföretag.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45