Tankrengöring

Tankrengöring

När du behöver hjälp med tankrengöring, cisternrengöring eller annan typ av sanering är Sanero en aktör som du kan lita på. Vi är specialiserade inom sanering vid tunga industrier och våra tjänster riktar sig framför allt mot bygg- och demoleringssektorn men vi är även aktiva inom många andra sektorer, inte minst inom lantbruket. Sanero erbjuder en effektiv och miljövänlig tankrengöring som minimerar riskerna för föroreningar och optimerar tankens funktion.

Automatiserade metoder med hög effektivitet

Vi använder oss av spolrobotar i olika dimensioner och med en tryckkapacitet på upp till 2500 bar för att rengöra dina tanker eller cisterner. Du slipper onödiga stillestånd tack vare våra automatiska rengöring som sköts helt och hållet utanför själva tanken. Spolrobotorna styrs alltså av en operatör på avstånd. Eftersom processen är sluten kan vi minimera den negativa miljöpåverkan och erbjuda en av marknadens mest effektiva tankrengöring.

Komplett tankrengöring med Sanero

Sanero erbjuder fulländade lösningar för sanering i dina tankar och cisterner. Vi tar hand om ditt avfall på ett ansvarsfullt sätt och har tillstånd för ADR-transporter. För att ta ansvar för miljön på bästa sätt använder vi oss till största möjliga mån av miljövänliga rengöringsmetoder. Detta innefattar högtrycksspolning, blåsning och diverse naturliga blästringsmedel. Vi erbjuder kontinuerligt underhåll och rengöring av dina tankar eller cisterner för att undvika beläggningar av till exempel rost, sand, salt och olika avlagringar. På så sätt bibehåller du en hög funktion och säker förvaring.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45