Förebyggande underhåll för avlopp och rör

Fastighetsunderhåll

Sanero kan hjälpa dig med underhåll av din fastighet genom förebyggande insatser som till exempel avloppsspolning och slamsugning. Vi arbetar med avancerade maskiner och har rätt utbildad personal på rätt plats, för att du ska kunna känna dig trygg med resultatet. Vi kan hantera alla typer av underhåll gällande din fastighet, oavsett om det gäller rör och avlopp eller brunnar, tankar och cisterner i anslutning till fastigheten. Självklart hjälper vi även till med arbeten av mer akut karaktär. Vid akuta problem med till exempel ditt avlopp eller vattenledningar är det viktigt att avhjälpa problemet så snabbt som möjligt, för att undvika kostsamma reparationer och större problem längre fram.

Underhålla avlopp

Att underhålla avlopp är viktigt för att undvika att det blir stopp som kan skada ledningarna. Underhåll av avlopp bör därför ske regelbundet och inte allt för sällan. Görs underhållet för sällan kan avlagringar redan samlats, vilket kan leda till stopp med vattenläckor, trasiga rör och stopp i avloppsledningarna som följd.

Förebygg problem med rätt underhåll

För att förebygga problem med avloppsledningarna, är det viktigt att utbildad personal underhåller dessa på rätt sätt. Vi kan hjälpa dig med spolning av avloppsrör och ledningar för att du ska slippa oroa dig för att råka ut för kostsamma stopp. Eftersom vår personal har bred erfarenhet av fastighetsunderhåll kan vi tillsammans hitta lösningar för underhåll av din fastighet, anpassade efter just din verksamhet och ditt behov. Kontakta Sanero redan idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt fastighetsunderhåll.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45