Grävsugningsbil

Grävsug – effektiv bortforsling av material

Sparar både tid och pengar

En grävsug är ett specialtillverkat fordon vars syfte är att suga upp och bortforsla i stort sett allt material som bildas inom bygg- och anläggningsarbete samt industriella miljöer. Det material som sugs upp kan vara flytande, torrt, fast, lerigt, löst eller till och med glödande. Grävsugen är ett utmärkt komplement till den vanliga grävmaskinen, tack vare sin kraftiga sugkapacitet och smidighet.

Fördelar med grävsugning

Det krävs i de flesta fall en rejäl arbetsinsats för att gräva ut material från exempelvis ett hus för hand. Det kan vara upp till tio ton material som ska forslas bort med hjälp av skyffel och skottkärra, vilket innebär både ett tungt och tidskrävande arbete. Med hjälp av grävsugning sparar vi tid, eftersom vi undviker ineffektiv grävning “för hand”. Vi undslipper dessutom eventuella skador som hade kunnat uppstå, och på så vis också kostnader som annars skulle gått till reparationer eller stillestånd. Vi förflyttar materialet på ett sätt som är både tidseffektivt och som inte skadar omgivningen.

Grävsugning av Sanero

Sanero erbjuder en mängd olika tjänster, däribland också grävsugning. Med enorm precision använder vi grävsugen i svåråtkomliga och känsliga områden, på både stora djup eller höga höjder. Grävsugning skapar möjlighet att frilägga avloppsledningar, trädrötter, fjärrvärmerör, husgrunder eller kablar på ett varsamt sätt med minimal effekt på miljö samt omgivning.

Ta hjälp av oss

På Sanero arbetar experter inom sanering, och vi vill hjälpa dig med allt ifrån planerade saneringsarbeten till mer akuta ärenden. Vi använder oss av grävsugning i många situationer på ett varsamt, professionellt och hållbart sätt. Kontakta oss redan idag för att ta reda på vilken lösning som passar dig bäst!

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45