Blåsbil med vakkumsug

Blåsbil med vakuumsug

Våra blåsbilar är utrustade med vakuumsugar för att erbjuda våra kunder kompletta saneringsåtgärder, med både sug och blåsning med kraftfull vakuumteknik. Bland våra kunder finns flera stora aktörer inom lantbruk och byggindustrin, men också värmeverk, pappersindustri, reningsverk och kemisk industri. Vår blåsbil har kapacitet att ta upp i princip allt damm som uppstår vid rivningar. Med vår vakuumblåsning underlättar vi vid fyllning av material i särskilt trånga utrymmen.

Torrsugen – ett effektivt och flexibelt saneringsverktyg

Torrsugen är ett oslagbart saneringsverktyg vid stora byggarbetsplatser, värmeverk samt sågverk eller pappersbruk. Vi hanterar allt från sugning av isolering och sand, till fyllning av bjälklag. Den höga flexibiliteten är högt efterfrågad vid svårtillgängliga utrymmen där olika material måste avlägsnas eller fyllas. Vi har även möjlighet att koppla på en materialkross för att mala ner och suga upp till exempel tegel eller keramiska plattor. Inom lantbruk hjälper vi att tömma bassänger och silos, och tippar eller blåser ut materialet där du vill. Torrsugen är även ett effektivt  och skonsamt verktyg för att få fram kablar, avloppsrör och diverse ledningar i marken.

Bred kompetens och stor erfarenhet

Sanero har stor erfarenhet av omfattande sanering där blåsning och torrsugning krävs för att säkra arbetsplatserna. Vi har även tillstånd för ADR-transporter hanterar både vanligt och farlig avfall enligt säkerhetsföreskrifterna.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45