rengöring med högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är ett mycket effektivt sätt att rengöra stora ytor och svåråtkomliga platser som till exempel rör, ledningar, cisterner, tankar och liknande. Vi kan hjälpa dig med alla typer av högtrycksspolning, oavsett om det är för att lösa ett akut problem eller för att förebygga problem i framtiden i form av stopp eller föroreningar. Man kan även högtrycksspola fasader, kulvertar, pumpgropar och annat som är i behov av en effektiv rengöring. Med hjälp av högtrycksspolningen kan man till och med skära i betong om man väljer rätt tryck och temperatur.

Effektiv och miljövänlig rengöring

Högtrycksspolning är inte bara ett ytterst effektivt sätt att rengöra många olika saker på, det är också ett väldigt miljövänligt val av rengöringsmetod då inga farliga kemikalier behöver användas. Tack vare sin effektivitet kan högtrycksspolning utföras med milda och miljövänliga rengöringsmedel som är betydligt snällare mot vår planet och allt som lever på den.

Spolning efter dina behov

Vi anpassar varje högtrycksspolning efter dina behov och vad som ska rengöras. Högtrycksspolning kan till exempel vara ett effektivt sätt att sanera efter brand och för att i förebyggande syfte spola ledningar och rör där det annars riskerar att samlas avlagringar som kan orsaka stopp. Genom att högtrycksspola i förebyggande syfte undviker du att råka ut för kostsamma stopp i ledningar. Vi kan anpassa trycket i högtrycksspolningen efter vilken typ av spolning som ska göras. Genom att anpassa såväl trycket som temperaturen och munstycket som används kan vi alltid välja den effektivaste metoden för just dina behov. 

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45