Sanros bilar och utrustning

Mobilt reningsverk i Norrköping & Linköping

Vid olika typer av saneringsarbeten kan vi rena stora mängder vatten och annan förorenad vätska med hjälp av vårt mobila reningsverk. Detta gör att saneringen går snabbare, blir mer effektiv och minskar risken för farliga utsläpp och annan negativ påverkan på miljön. Vår personal har stor erfarenhet av arbete med saneringar och är snabbt på plats för att undvika ytterligare problem. Vid akuta problem är en snabb och effektiv sanering av stor vikt för att inte problemen ska växa sig större och därmed orsaka stora driftstopp med ökande kostnader som följd. När vi arbetar med vårt mobila reningsverk minskar arbetstiden väsentligt, samtidigt som vi kan rena vätska från olika typer av föroreningar.

Reningsverk

Vid behov kan vi rena vätska från slam, tungmetaller och främmande partiklar i en hastighet av ungefär 12 kubikmeter vätska i timmen. Det gör att vi kan utföra snabbare och säkrare saneringar, något som både du och miljön vinner på!

Minskade utsläpp med mobilt reningsverk

Reningsprocessen är nästan fri från kemikalier, vilket gör det till en mer skonsam process ur miljösynpunkt. En snabb insats med det mobila reningsverket kan också minska risken för utsläpp av förorenad vätska, vilket skyddar miljön ytterligare. Med hjälp av vårt mobila reningsverk kan vi därmed sänka kostnaden för din deponi med upp till 80 %. Rening i vårt reningsverk är därför fördelaktigt både för dina kostnader och för miljön. Sanero hjälper till med alla slags saneringsarbeten och kan med hjälp av erfaren personal hjälpa dig med både förebyggande och akuta arbeten.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45