Transport och kross till deponi

Deponi – kross, malning & transport av rivningsmaterial

Sanero är experter på att krossa och mala ner rivningsmaterial för att sedan transportera det för deponi. Vi har tillstånd för ADR-transporter och tar hand om allt farligt avfall på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vid många arbeten inom den tyngre industrin och ROT-sektorn är det viktigt met uttransport av rivningsmassor som till exempel tegel, betong, lättbetong, kakel och klinkers. Normalt sker dessa transporter genom att man kärrar fram till ett störtrör/hiss, alternativt att man bar ut massorna med hjälp av ett bärok. Förutom att detta arbete är tungt och ineffektivt lämnas mycket damm kvar i arbetsmiljön. Med våra sugbilar med tillhörande kross kan du glädjas åt en betydligt säkrare arbetsmiljö och en effektivare hantering av ditt avfall.

Med fokus på din säkerhet

Vi är specialiserade inom sanering för tunga industrier, till exempel inom byggbranschen och demoleringssektorn. Förutom sanering och underhåll utför vi även inspektioner av din ledningar och andra anläggningar. Vårt fokus ligger i att göra arbetsmiljön för våra kunder säkrare och samtidigt värna om miljön, genom att minimera utsläppen och maximera effektiviteten.

Ett flexibelt saneringsföretag

Sanero är ett flexibelt saneringsföretag som anpassar sina lösningar efter varje enskilt arbete. Förutom att sköta deponin av ditt avfall har vi rätt redskap för att både rengöra dina tankar med spolrobotar och utföra rörspolning. Vi använder oss av vakuumteknik och flera olika moderna blästringsstekniker för att erbjuda våra kunder komplett sanering, rengöring och underhåll.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45