tunghantering

Wilssons

Wilssons Åkeri AB arbetar med högtrycksspolning, avloppsspolning, tömning, sugning, rengöring, sanering, underhåll, transporter och TV-inspektioner.

Wilssons erbjuder också tjänster inom relining.

Relining är ett alternativ till stambyte, där insidan av rören infodras med olika material.

Vi på Wilssons använder oss utav flexibelt foder (strumpmetoden) samt av polyesterplast (spraymetoden). Då varje fastighet är unik så väljer vi tillsammans med kunden den metod som passar bäst. De båda metoderna kan med fördel kombineras på vissa projekt, allt utefter de förutsättningar som råder. Rörinfodring har en förväntad livslängd på minst 50 år, är billigare än traditionellt stambyte och går betydligt fortare.

Rörledningar i fastigheter

Många uppdrag är kopplade till rörledningar i fastigheter eller i marknätet: rengöring, spolning, TV-inspelning och underhåll. Andra uppdrag är kopplade till olika cisterner eller kärl: tömning, rengöring och underhåll av trekammarbrunnar, fettavskiljare, oljecisterner, slamavskiljare med mera.

Rörinspektioner

Wilssons Åkeri är medlemmar i STVF, Sveriges TV-inspektionsföretag, och operatörerna är auktoriserade rörinspektörer. Företaget har självgående färgkameror med vridbara objektiv och satellitutrustning som kan docka av från huvudledningen och filma i servicen (ledningar som går ut från huvudledningen). Fem av företagets enheter är utrustade för att kunna göra en bedömning av rörledningssystemets standard med hjälp av filmning.

Farligt avfall

Företaget har lång erfarenhet av och tillstånd för hantering samt transport av avfall och farligt avfall. Dessutom har företaget utbildad personal och tillstånd för ADR-transporter.

Huvudkontoret är placerat i Norrköping med filial i Linköping