Industrisanering

Industrisanering

Vi har lång erfarenhet av alla slags saneringar och behov av sådana som kan uppstå. Det kan till exempel handla om planerade saneringar som behöver utföras regelbundet exempelvis inom industrin, men även saneringar av mer akut karaktär som efter vattenläckor eller brand. Vi arbetar med alla slags industrisaneringar och kan erbjuda effektiv och miljövänlig sanering av olika typer. Med vårt mobila reningsverk kan vi dessutom ta hand om föroreningar på ett smidigt och miljövänligt vis.

Akut eller planerad sanering

Även om många av våra uppdrag handlar om planerade saneringsarbeten inom industrin, till exempel sanering av tankar och cisterner eller sanering av farligt material som exempelvis asbest i fastigheter, så kan vi också hjälpa dig med sanering av mer akut karaktär. När behovet av sanering uppstår akut är det ofta bråttom för att undvika föroreningar, skador och kostsamma driftstopp i verksamheten. Vi kan till exempel hjälpa till med sanering av olja som har läckt, vatten som riskerar att orsaka översvämning eller vattenskador, eller snabba saneringar efter brand. Vid brandsanering kan ett snabbt ingripande spara mycket pengar genom att skadorna inte förvärras.

Bred kompetens inom sanering och industriunderhåll

Tack vare vår breda erfarenhet och kompetens inom alla typer av industrisaneringsarbeten och industriunderhåll, så har vi alltid rätt metod och rätt verktyg för att kunna hjälpa dig på rätt sätt. Vi kan ofta kombinera de metoder vi vet fungerar bäst för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Kontakta Sanero för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med industrisanering.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45