Rörspolning

Rörspolning

Med Saneros högeffektiva rörspolning kan du känna dig trygg med att rören rengörs grundligt. Med våra ändamålsutvecklade spolrobotar kan vi åstadkomma ett väl avvägt tryck för att spola bort den ingrodda smutsen och avlagringarna i dina rör. Våra metoder är dessutom miljövänliga eftersom våra metoder inte kräver några farliga ämnen i form av konventionella rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Vi anpassar rörspolningen efter förutsättningarna

Vårt arbete karaktäriseras av hög flexibilitet och anpassningsförmåga. Beroende på hur dina röranläggningar ser ut tar vi fram den bästa lösningen efter förutsättningarna. Våra drifttekniker och arbetsledare är snabbt på plats där vi behövs för att bistå med den specialistkunskap som krävs för att sköta rörspolningen på ett korrekt utfört sätt. Sanero värnar om din säkerhet samtidigt som vi alltid strävar mot att förbättra kvaliteten i våra tjänster ytterligare.

Grundlig rengöring av dina röranläggningar

En rörspolning ger rena rör och förebygger dessutom framtida stopp i anläggningarna. Vi väljer omsorgsfullt ut rätt munstycke för ändamålet och använder oss alltid av uppvärmt vatten istället för tillsatser i form av kemikalier. Vidare anpassas trycket efter rören då ett alldeles för högt tryck kan göra mer skada än nytta på grund av skadade innerväggar i rören. Förutom ytlig smuts och avlagringar tar vi även bort rostbeläggningar. Om du råkar ut för stopp i avloppen är vi snabbt på plats för att åtgärda och optimera vattenflödet. Vi erbjuder även kontinuerlig rörspolning för att minimera riskerna för akut stopp och eventuell översvämning.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45