Saneros slamsug kombibil

Spolbil kombibil

Med våra spolbilar kommer vi åt att utföra spolning av avlopp nästan överallt, även där det kan vara svårt att komma åt. Vi kan även utföra andra typer av rörspolning vid behov, till exempel vattenledningar och tankar. Vi arbetar med kompetent personal som har bred erfarenhet av alla de tjänster vi erbjuder inom spolning med våra kombibilar. Vi kan hjälpa dig med både akuta stopp och förebyggande arbete med spolning av till exempel rör, för att undvika framtida stopp som riskerar att skada rör och ledningar. Skadade rör och ledningar riskerar inte bara att bli kostsamma att reparera, de kan också orsaka läckage och utsläpp vilket kan skada både natur och människors hälsa.

Rörspolning

Vi kan spola alla slags rör med våra moderna spolbilar. Förutsättningen är förstås att de hanteras av personal som har både kompetens och erfarenhet. När du vänder dig till oss för hjälp med spolning av rör så kan vi erbjuda dig allt detta. På så sätt kan du känna dig trygg med att arbetet utförs på ett korrekt sätt – snabbt och effektivt.

Spolrobotar

Vi använder oss av spolrobotar i olika dimensioner, så att vi alltid kan hitta rätt robot för jobbet. Vi kan erbjuda spolning med robotar med olika tryck och vattenflöden för att kunna anpassa spolningen till rådande omständigheter. Vi arbetar med spolrobotar med tryck upp till 2500 bar och med vattentryck upp till 550 l/minut. Med rätt robot för ändamålet kan du vara trygg med att jobbet blir gjort. Kontakta Sanero för mer information kring våra tjänster inom spolning.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45