Saneros spolbil

ADR-transporter – en säker avfallshantering

För oss är det lika viktigt att utföra felfria saneringsarbeten som det är att hantera avfall på ett korrekt sätt. Sanero har en lång erfarenhet av att hantera kunders avfall samt farliga avfall, oberoende av om materialet ska förstöras eller skickas till återvinning.

Våra ADR-bilar

På Sanero prioriterar vi säkerheten högt, och vi arbetar intensivt med denna typ av frågor. Vi är specialister när det kommer till saneringsarbeten, därför lägger vi också stor vikt vid att hantera farligt avfall på rätt sätt. Vi har tillstånd för ADR-transporter på ett flertal olika bilar, och dessa nyttjar vi för hantering av ämnen som är skadliga för miljön, exempelvis industriavfall och olja.

När och varför krävs ADR-transport?

“Farligt gods” är ett samlat begrepp för olika föremål och ämnen som har riskfyllda egenskaper – antingen för miljön, människor eller egendom. Det är av yttersta vikt att den här typen av hälsovådliga, explosiva eller brandfarliga ämnen blir hanterade på ett korrekt sätt under en transport. Det är här termen ADR-transport kommer in i bilden. ADR-transporter får endast utföras av specifika bilar som har blivit certifierade för att transportera farligt gods, och på Sanero har vi flera stycken ADR-godkända bilar.

Vi hjälper dig

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av alla typer av saneringsarbeten. Med oss får du ett väl utfört arbete såväl som korrekt hantering av avfallet. Alla våra projekt genomförs med både kvalitet och säkerhet i fokus.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring olika typer av sanering, slamsugning, spolning eller rengöring. Sanero leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-28 75 80
Linköping: 013-841 45